Definitie aanpassing

Zoals met veel van de woorden in het Spaans, komt de term aanpassing uit het Latijn. Binnen de bovengenoemde taal ligt de oorsprong ervan in het woord adaptare, een werkwoord dat uit twee delen bestaat. Dus in de eerste plaats is er de prefix- advertentie, wat "richting" betekent, en ten tweede vinden we het werkwoord aptare dat vertaald zal worden als "aanpassen" of "uitrusten".

aanpassing

Uitgaande van deze uitleg moet worden benadrukt dat, om deze reden, de term adapre in het verleden werd gedefinieerd als het aanpassen van het ene ding aan het andere. Een betekenis die lijkt op de huidige.

Aanpassing is een concept dat wordt begrepen als de actie en het effect van aanpassing of aanpassing, een werkwoord dat verwijst naar de aanpassing of aanpassing van iets met betrekking tot iets anders . Het begrip heeft, zoals uit de praktijk blijkt, verschillende betekenissen afhankelijk van het veld waarop het wordt toegepast: aanpassing is bijvoorbeeld om een ​​object of mechanisme verschillende functies te laten vervullen met die waarvoor het is gebouwd.

Aan de andere kant vindt de aanpassing van een artistiek of wetenschappelijk werk plaats wanneer wordt bereikt dat het diffundeert tussen een ander publiek dan waarvoor het was bedoeld of door een andere vorm dan het origineel.

Er moet dus worden benadrukt dat op het gebied van literatuur en film de term aanpassing wordt gebruikt. In dit specifieke geval hebben we het over aanpassing wanneer een literair werk wordt onderworpen aan een reeks wijzigingen en arrangementen, aan een transformatie, om het naar het grote scherm te brengen of zelfs naar de theatervoorstellingen. Een voorbeeld hiervan is het boek 'The Da Vinci Code' van Dan Brown, dat werd aangepast om zijn film te ontwikkelen die de titel bezat en met Tom Hanks de hoofdrol speelde.

Wanneer gesproken wordt over de aanpassing van een levend wezen, wordt in plaats daarvan melding gemaakt van het feit dat een organisme zich heeft kunnen aanpassen aan de omstandigheden van zijn omgeving . Gezegd van een persoon, aanpassing vindt plaats wanneer het individu went aan meerdere omstandigheden en omstandigheden.

Een voorbeeld om dit beter te begrijpen, zou het volgende kunnen zijn: "Alma moest de stad om werkredenen veranderen, maar het aanpassingsproces dat ze ontwikkelde was prachtig en ze slaagde er onmiddellijk in zich comfortabel en gelukkig te voelen in haar nieuwe woning".

De biologische aanpassing vormt ook een proces van fysiologische aard dat een organisme beïnvloedt dat gedurende een bepaalde periode een opmerkelijke evolutie heeft laten zien door middel van de natuurlijke selectie . Op deze manier zullen hun langetermijnverwachtingen met betrekking tot reproductie opmerkelijk hoog zijn.

Natuurlijke selectie, oorspronkelijk opgericht door de grote Charles Darwin, kunnen we zeggen dat het een vitaal proces is in wat evolutionaire verandering is. En het is gedefinieerd omdat onder zijn naam wat het tot uitdrukking brengt, is dat in een specifieke omgeving alleen de soorten die zich het best aanpassen aan de omstandigheden die hen omringen, diegenen zijn die erin slagen te overleven en zich blijven ontwikkelen. Ondertussen verdwijnen degenen die niet slagen.

Cab benadrukt ook dat dit woord soms kan worden gebruikt als synoniem voor het idee dat is ingebed in de term 'natuurlijke selectie', zelfs wanneer een groot aantal biologen het niet eens zijn met deze associatie.

Camouflage is bijvoorbeeld een evolutionaire aanpassing van een organisme dat een uiterlijk krijgt dat lijkt op de omgeving die het omringt, met de bedoeling onopgemerkt te blijven door mogelijke roofdieren.

In pedagogiek wordt leerplanadaptatie erkend als een educatieve strategie die meestal is gericht op studenten met speciale pedagogische behoeften. Het is gebaseerd op de aanpassing van het programma van een specifiek onderwijsniveau met de bedoeling om bepaalde inhoud gemakkelijker te assimileren.

Aanbevolen
 • populaire definitie: uitgaven

  uitgaven

  Uitgaven zijn de actie van uitgaven (gebruik het geld ergens in, verslechtert door het gebruik). In economische zin staat het bekend als een uitgave voor het bedrag dat wordt uitgegeven of is uitgegeven. Uitgaven is een handig concept voor families, bedrijven of de overheid . Een gezin moet zijn uitgaven beheersen, zodat het inkomen het in staat stelt aan zijn verplichtingen te voldoen en aan zijn behoeften te voldoen
 • populaire definitie: licht

  licht

  De etymologie van het licht verwijst naar de Franse taal, meer bepaald naar het woord Leger . Het is een bijvoeglijk naamwoord dat kan worden gebruikt om te beschrijven wat weinig gewicht of weinig dikte of dichtheid heeft . Bijvoorbeeld: "Ik reisde alleen met een lichte tas, zonder zoveel kleding" , "Tijdens de zomer is het het beste om lichtgewicht kleding te gebruiken om te voorkomen dat je last hebt van hoge temperaturen" , "Als je veel door het bos wilt lopen, doe dan lichte schoenen aan "
 • populaire definitie: technicus

  technicus

  Het concept van technicus is gekoppeld aan het Griekse téchne , dat kan worden vertaald als "wetenschap" of "kunst" . Dit begrip verwijst naar een procedure die gericht is op het verkrijgen van een bepaald resultaat of doel . Bij het uitvoeren van technische kennis wordt een reeks regels en normen gevolgd die wordt gebruikt als middel om een ​​einde te maken. Tec
 • populaire definitie: ontwerp

  ontwerp

  De term openwork wordt gebruikt om de taak te benoemen die ontstaat in een stof of doek met een naald, waardoor de draden bij elkaar komen of er een wordt verwijderd. Op deze manier wordt een soort imitatie van het kant uitgevoerd . In een werk van punt, wordt een denominatie van de versiering aangeduid die wordt verminderd of stijgende punten ontwikkelt om holten te ontwikkelen die het mogelijk maken om een ​​tekening te maken. He
 • populaire definitie: route

  route

  Het woord route komt van de Franse route , die op zijn beurt is afgeleid van de Latijnse rupta . Het is een weg , weg of weg die doorgang van de ene plaats naar de andere mogelijk maakt. In dezelfde zin is een route de richting die met een doel wordt ingenomen. In landen als Argentinië en Uruguay wordt het een route genoemd naar wat in Spanje een snelweg wordt genoemd.
 • populaire definitie: make-up

  make-up

  Het concept van de make - up maakt melding van de handeling en het resultaat van make-up of make-up : dat wil zeggen van cosmetische producten die het uiterlijk veranderen of het gezicht of een ander deel van het lichaam verfraaien. Het wordt ook make-up genoemd voor de stof die voor een dergelijk doel wordt gebruikt