Definitie doorzichtig

De etymologie van het doorschijnende bijvoeglijk naamwoord verwijst naar diaphanus, een woord uit het middeleeuwse Latijn, hoewel de wortel ervan in een Griekse term staat die als "transparant" kan worden vertaald. Iets doorschijnend is daarom wat de doorgang van licht bijna volledig toestaat .

Tegenwoordig zijn er verschillende bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het administratieve gedeelte, zodat kopers zich eenvoudig concentreren op het kiezen van het eigendom van hun dromen en de stap voorbereiden.

Diáfano kan ook worden gebruikt met verwijzing naar een plaats zonder divisies en obstakels, wat duidelijk is. Een groot kantoor dat alleen een bureau en een stoel heeft, kan als doorschijnend worden omschreven. Hetzelfde kan gezegd worden over een huis met weinig meubels en ornamenten .

Wat duidelijk kan worden waargenomen of begrepen, wordt ook als duidelijk omschreven. Stel dat een arts naar een basisschool gaat om met de kinderen te praten over het belang van hygiëne en reinheid om infecties te voorkomen. De professional spreekt in deze context de studenten aan met een duidelijke taal, met eenvoudige woorden en een beroep op voorbeelden uit het dagelijks leven, zodat de kinderen de ideeën kunnen begrijpen. Het doel van de arts is om hen te leren hoe ze hun handen moeten wassen en hoe ze voedsel moeten wassen voor ze worden ingenomen om het risico op infectie te minimaliseren: daarom is het niet logisch om een ​​beroep te doen op het technisch vocabulaire. Voor een ander publiek zou de arts echter verschillende uitdrukkingen gebruiken.

Aanbevolen
 • populaire definitie: heup

  heup

  Het Griekse woord kathédra , dat kan worden vertaald als "terug" of "zetel" , is afgeleid van de Latijnse katheder , die op zijn beurt het vulgaire Latijn in cathegra werd . Dat zijn de etymologische wortels van de heup , een term die wordt gebruikt om de delen van het bekken te noemen die naar de zijkanten van het lichaam uitsteken .
 • populaire definitie: embryo

  embryo

  Embryo is een term die afgeleid is van het Latijnse woord émbryon . Het concept verwijst naar het levende wezen dat zich in de beginfase van zijn ontwikkeling bevindt . Het idee van embryo verwijst daarom naar de periode die begint met bevruchting en de instantie bereikt waarin het wezen de kenmerken van het morfologische type bereikt die zijn soort onderscheiden.
 • populaire definitie: onderhoud

  onderhoud

  Onderhoud is de handeling en het resultaat van onderhoud of onderhoud . Dit werkwoord (houden) kent verschillende gebruiken: het kan zinspelen op het ondersteunen of behouden van iets, doorgaan met wat in uitvoering is of het oplossen van materiële behoeften. Het concept wordt vaak gebruikt met verwijzing naar preventieve en reparatieprocedures die worden uitgevoerd in gebouwen en machines, zodat ze kunnen blijven functioneren .
 • populaire definitie: knieschijf

  knieschijf

  Patella is een term die komt van het Latijnse woord rotŭla , dat verwijst naar een wiel van kleine omvang. Het concept wordt gebruikt om het bot te benoemen dat zich in het voorste deel van de knie bevindt en dat de articulatie tussen de tibia en het femur mogelijk maakt . Met afgeronde vorm bevindt dit bot, ook bekend als patella, zich voor het onderste uiteinde van het dijbeen en maakt het deel uit van de femorale quadriceps omdat het is gekoppeld aan de terminale pees.
 • populaire definitie: stoffelijk overschot

  stoffelijk overschot

  Rust is dat wat overblijft of blijft bestaan ​​in een geheel . Het begrip wordt ook gebruikt in wiskunde , scheikunde en in verschillende spellen en sporten , met verschillende specifieke betekenissen. Bijvoorbeeld: "Aan het einde van de lunch verzamelde de jongeman de resten en gaf ze aan de honden" , "De overblijfselen van de zanger zullen de volgende uren worden gerepatrieerd" , "Een groep paleontologen ontdekte de overblijfselen van een grote vleesetende dinosaurus in de buurt van de beek " . De
 • populaire definitie: aberratie

  aberratie

  Het concept van aberratie kent meerdere gebruiken en betekenissen, zoals kan worden geleerd uit het woordenboek van de Koninklijke Spaanse Academie (RAE) . Het woord, zoals officieel aanvaard, kan duiden op een zeer ernstige fout in verband met het vermogen om te begrijpen ; om verdorven of pervers te handelen, wat verre ligt van wat als wettig wordt beschouwd; tot de afwijking van het normale type dat, in bepaalde situaties, een morfologisch of fysiologisch karakter ervaart; of de schijnbare afwijking van de sterren, onder anderen