Definitie vragenlijst

Een vragenlijst is een reeks vragen die wordt gesteld om informatie te verkrijgen met een specifiek doel. Er zijn vele stijlen en formaten van vragenlijsten, afhankelijk van het specifieke doel van elk.

Enquêtes daarentegen worden ook via vragenlijsten ontwikkeld. Als een bedrijf dat snoepjes maakt, de voorkeuren van de consument wil kennen voordat een nieuw product wordt geïntroduceerd, kan het de kopers onderzoeken door middel van vragenlijsten die vragen wat hun favoriete smaken zijn, welk type verpakking voor hen interessanter is, hoeveel geld ze hebben bereid om te betalen voor traktaties, etc.

Veel tijdschriften en websites publiceren vragenlijsten van verschillende typen om hun lezers te helpen bij onderwerpen die betrekking hebben op liefde, gezondheid, geld en vriendschap, en vele andere. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om een ​​aantal te vinden die antwoorden bieden over "waarom een ​​relatie niet werkt" of "hoe de werkprestaties te verbeteren". Het is belangrijk erop te wijzen dat dit niet erg betrouwbare bronnen zijn, vooral als het gaat om gezondheidskwesties, maar ze kunnen als leidraad dienen om later belangrijke beslissingen te nemen, zoals een bezoek aan een arts.

Tellingen georganiseerd door een staat zijn andere procedures die vragenlijsten bevatten. Dankzij een volkstelling kunnen de autoriteiten van een land zeer belangrijke gegevens verkrijgen om statistieken te ontwikkelen die op hun beurt dienen voor de uitwerking van overheidsbeleid. De vragenlijsten van de tellingen vragen de bevolking meestal naar de gezinskern, de kenmerken van het huis, de binnenlandse economie en andere vragen.

Psychologie gebruikt de vragenlijst om vele verschillende onderwerpen te bestuderen en analyseren, waaronder persoonlijkheid, emotionele stabiliteit, intelligentie, sociale vaardigheden, mentale behendigheid en depressieve neigingen. Sommige vragenlijsten bevatten verschillende versies van dezelfde vragen op afstand van elkaar, zodat de geëvalueerde persoon de herhaling niet opmerkt, wat ertoe kan leiden dat in elk geval verschillende dingen worden beantwoord en een gebrek aan oprechtheid wordt gedetecteerd.

Aanbevolen
 • definitie: beproeving

  beproeving

  De Latijnse term tribulatĭo kwam als een verdrukking naar Castiliaans. Het is een geestelijk of moreel lijden , pijn of martelaarschap waaraan een persoon lijdt. Bijvoorbeeld: "In deze uren van beproeving wil ik alleen maar terugkeren naar mijn huis om bij mijn familie te zijn" , "De priester vroeg God om troost te bieden aan de slachtoffers in zijn verdrukking" , "De terroristische aanslag veroorzaakte een diepe verdrukking in de bevolking .
 • definitie: blog

  blog

  Een blog is een website met een blog- of persoonlijk dagboekformaat . De inhoud wordt meestal regelmatig bijgewerkt en weergegeven in chronologische volgorde (van meest tot minst recent). Aan de andere kant hebben lezers meestal de mogelijkheid om te reageren op wat er is gepubliceerd. Blogs stimuleren interacties in het algemeen
 • definitie: lucht

  lucht

  Lucht is een adjectief dat zijn oorsprong vindt in het Latijnse woord aereus en dat melding maakt van dat wat bij de lucht hoort of er bij hoort . Bij uitbreiding wordt de term gebruikt om een ​​naam te geven aan de luchtvaart . Luchtvervoer is de gecontroleerde beweging, door de lucht, van voertuigen die worden aangedreven door hun eigen motoren of met het vermogen om te plannen. Me
 • definitie: bloedweefsel

  bloedweefsel

  Het begrip weefsel kan in verschillende contexten worden gebruikt. Voor plantkunde, anatomie en zoölogie is een weefsel een groep cellen die, gecoördineerd handelend, een gemeenschappelijk doel hebben. Bloed , aan de andere kant, is wat is gekoppeld aan bloed (de roodachtige vloeistof die via aderen, slagaders en haarvaten, circuleert door het lichaam).
 • definitie: ijdelheid

  ijdelheid

  Vanity , van het Latijnse vanĭtas , is de kwaliteit van ijdel (leeg, hol of afwezig in realiteit, substantie of soliditeit). Dit adjectief is gekoppeld aan het niet-substantiële, de arrogantie, de aanmatiging en de wallen . Ook mogen we niet vergeten dat deze term op dezelfde manier wordt gebruikt om naar al die dingen te verwijzen die in onze wereld bestaan ​​en die een vervaldatum hebben. Vani
 • definitie: enigma

  enigma

  De term enigma komt van het Latijnse aenigma , dat op zijn beurt zijn oorsprong vindt in een woord van de Griekse taal. Het gaat over het gezegde of het ding dat niet begrepen kan worden of dat niet geïnterpreteerd kan worden . Een raadsel is ook een reeks verborgen woorden, zodat de boodschap moeilijk te begrijpen is.